Typografie

Cursus typografie

In het voorjaarsseizoen zullen 3 korte cursussen van 6 lessen worden gegeven in typografie. In het najaarsseizoen zijn dat er 2. De lessenseries zullen het karakter van een project hebben, waarbij in de eerste les het accent ligt op een theoretische verkenning en projectomschrijving. In de volgende lessen wordt het project gezamenlijk aangepakt, zodat aan het eind van het project elke deelnemer naar huis gaat met een gedrukt resultaat in een kleine oplage. Er kunnen minimaal 3 en maximaal 4 cursisten per projectperiode deelnemen. De projecten worden in onderling overleg vastgesteld en daarbij kan gedacht worden aan posters, een kalender, een kleine boekuitgave en meer. De kosten bedragen € 35,- per avond.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

AANMELDFORMULIER

 

Wekelijkse Cursus typografie boekbinderij Papyrus

Rooster

ROOSTER 2018 ROOSTER 2019

Ons aanbod

Meer informatie over de opleiding en cursussen: