Typografie

Cursus typografie

In het voorjaarsseizoen zullen 2 korte cursussen van ca. 6 lessen worden gegeven in typografie. In het najaarsseizoen waarschijnlijk weer 2. De lessenseries zullen het karakter van een project hebben, waarbij in de eerste les het accent ligt op een theoretische verkenning en projectomschrijving. In de volgende lessen wordt het project gezamenlijk aangepakt, zodat aan het eind van het project elke deelnemer naar huis gaat met een gedrukt resultaat in een kleine oplage. Er kunnen minimaal 3 en maximaal 4 cursisten per projectperiode deelnemen. De projecten worden in onderling overleg vastgesteld en daarbij kan gedacht worden aan posters, een kalender, een kleine boekuitgave en meer. De kosten bedragen € 35,- per avond.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier

Wekelijkse Cursus typografie boekbinderij Papyrus

Rooster

Er zal nog nader bericht volgen over de data en indeling van de projectlessen worden verstrekt.

Ons aanbod

Meer informatie over de opleiding en cursussen: